Most z blach falistych w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski

Most z blach falistych w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski

Most z blach falistych w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski Zadanie: Przebudowa mostu drewnianego na rzece Korytnica. Projekt: Obiekt mostowy na drodze pożarowej. Inwestor: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski. Galeria...