Droga Wojewódzka nr 211 w Borkowie

 

Inwestor: na zlecenie firmy Strabag

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Droga wojewódzka 211. Usunięcie skutków awarii zapadnięcia się przepustu w m. Borkowo.”.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

 

Galeria

 

borkowo-01
borkowo-02
borkowo-03
borkowo-04