Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe są powszechnie stosowane w budownictwie inżynieryjnym.
Stosuje się je szczególnie w sytuacjach, gdy priorytetem jest uzyskanie dodatkowej przestrzeni zamiast poprowadzenia skarpy o naturalnym nachyleniu.

MURY OPOROWE

Konstrukcje ścian oporowych z elementów licowych w postaci bloczków drobnowymiarowych, w zależności od charakteru pracy, dzieli się na systemy :

AKTYWNE, gdy lico ściany oporowej jest elementem bloku z gruntu zbrojonego,

Mur aktywny

– BIERNE, gdy lico pełni funkcję estetyczną i jest elementem wykończeniowym konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Bierny

W systemie optemBLOK możliwe jest wykonanie muru oporowego w obu wyżej wymienionych schematach pracy.

ODCIĄŻENIE KONSTRUKCJI

Stosowane w systemie optemBLOK siatki zbrojące oraz geowłókniny, lub geotkaniny, są szeroko wykorzystywane przy konstrukcjach oporowych bez lica. Najczęściej tego typu konstrukcje znajdują zastosowanie przy przyczółkach, gdzie konstrukcja z gruntu zbrojonego pełni funkcję odciążającą. Odciążenie konstrukcji, odbywa się za pomocą formowania konstrukcji bloku z gruntu zbrojonego za konstrukcją obiektu. Odciążeniu mogą być poddane tylne ściany przyczółków, jak i również skrzydła tych konstrukcji. Po wybudowaniu bloku z gruntu zbrojonego otrzymujemy pustkę technologiczną między blokiem a ścianą przyczółku. Pozwala to na pełne przejęcie parcia przez konstrukcje z gruntu zbrojonego. Siła pozioma oddziałująca w tradycyjnych przyczółkach przy zastosowaniu gruntu zbrojonego zostaje przejęta przez geosiatki zbrojące. Odciążenie skutkuje nie tylko zmniejszeniem gabarytów konstrukcji przyczółku wynikających ze zmniejszenia sił w przekrojach, ale również powoduje zmniejszenie sił przenoszonych przez fundament przyczółka, co umożliwia optymalizację rozwiązania posadowienia, czego wynikiem są duże oszczędności w porównaniu do tradycyjnej technologii budowy.

KONSTRUKCJE TYMCZASOWE

Kolejnym zastosowaniem gruntu zbrojonego bez oblicowania z bloczków są konstrukcje tymczasowe, które wykorzystywane są w przypadkach, gdzie istnieje konieczność etapowania prac budowlanych związanych z budową obiektów w ciągu istniejących szlaków komunikacyjnych. Tymczasowe konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego charakteryzują się dużo niższym kosztem oraz prostotą wykonania niż standardowe stosowane w takich sytuacjach ścianki szczelne.

 

konstrukcja oporowa

 

 
 
konstrukcja-oporowa-1
konstrukcja-oporowa-2
konstrukcja-oporowa-4
konstrukcja-oporowa-3
konstrukcja-oporowa-5