Stabilizacja skarp i zboczy

Podczas realizacji prac budowlanych, zwłaszcza na terenach osuwiskowych, istnieje konieczność przeprowadzenia stabilizacji skarp i zboczy, czyli wzmocnienia podłoża gruntowego. Nasza firma świadczy usługi polegające na skutecznym wdrożeniu innowacyjnych technologii – przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Jak zabezpieczyć skarpy i zbocza?

Stabilizacja skarp i zboczy to bardzo interesujące zagadnienie geotechniczne, którego realizacja zależy od efektywności danego rozwiązania w konkretnych warunkach terenowych. Dlatego warto skorzystać z naszego doświadczenia. Jako kreatywni projektanci wiemy, że do zabezpieczenia skarp i zboczy można stosować różnorodne kombinacje technologii: konstrukcje oporowe, pale, bariery, pale, kolumny, przypory czy iniekcje. Na podstawie szczegółowych analiz wybierzemy najefektywniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Wyróżniamy trzy rodzaje metod stabilizacji skarp i zboczy:

  • naturalne (rowy odprowadzające, zabudowa biologiczna, przypory),
  • geosyntetyczne (drenaż, odwodnienia, ochrona przed erozją, zbrojenia rusztowe i siatkowe, izolacje i bariery),
  • konstrukcyjne (gabiony, kotwy, konstrukcje ażurowe, konstrukcje masywne, mury kamienne).

Obliczając stateczność terenu, uwzględniamy również skutki następujących okoliczności: realizacja prac budowlanych, powstawanie nowych wykopów na terenie stoku, istnienie ruchów podłoża, zmiany klimatyczne, drgania i konsekwencje ulewy lub suszy. Na podstawie wszystkich kalkulacji dobieramy odpowiednie techniki stabilizacji skarp i zboczy, zapewniając całkowite bezpieczeństwo na terenie realizacji inwestycji.