Nadzór inwestorski - Gdańsk

Nadzór inwestorski polega na kontroli procesu budowlanego przez wyznaczonego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na podejmowaniu przez niego decyzji w imieniu inwestora w zakresie spraw technicznych oraz ekonomicznych, dotyczących inwestycji budowlanej. W imieniu naszych klientów podejmujemy kompleksowe działania w postaci nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy nadzór nad zgodnością budowy z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę. Zajmujemy się sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych, a także kontrolą rozliczeń budowy.

 

W jakich przypadkach ustanawia się inspektora nadzoru inwestorskiego?

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może wynikać z woli samego inwestora, jak i z decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Obowiązkowe wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy zazwyczaj sytuacji uzasadnionych szczególnym stopniem skomplikowania inwestycji budowlanej, przewidywanym wpływem zamierzenia budowlanego na środowisko lub w innych uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa. Nasza firma projektowo – wykonawcza w Gdańsku wykonuje obowiązki w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

 

Realizacje

 projekt budowlany

 

projekt

nadzor-inwestorski-01
nadzor-inwestorski-02
nadzor-inwestorski-03
nadzor-inwestorski-04
nadzor-inwestorski-05
nadzor-inwestorski-06
nadzor-inwestorski-08
nadzor-inwestorski-07
nadzor-inwestorski-09
nadzor-inwestorski-10
nadzor-inwestorski-12
nadzor-inwestorski-11
nadzor-inwestorski-13
nadzor-inwestorski-14
nadzor-inwestorski-15
nadzor-inwestorski-16
nadzor-inwestorski-17