Konstrukcje gruntowo-powłokowe

Konstrukcje gruntowo-powłokowe to obiekty inżynierskie spełniające także funkcje obiektów mostowych, wiaduktów, przepustów czy przejść dla zwierząt. Są stosowane powszechnie w polskim budownictwie od dwóch dekad.

KONSTRUKCJE Z BLACHY FALISTEJ TYPU optemPLATE

W 2019 roku wprowadziliśmy na polski rynek technologię konstrukcji gruntowo-powłokowych optemPLATE, która umożliwia wykonanie obiektów mostowych drogowych i kolejowych, przejść dla dziko żyjących zwierząt, tuneli, kładek dla pieszych i rowerzystów oraz innych obiektów inżynierskich. Wszystkie obiekty projektowane są w taki sposób, aby zapewnić długotrwałe i korzystne współdziałanie między elementami układu nośnego.

Dodatkowo zaletami zastosowania technologii optemPLATE są: niższy koszt realizacji w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, szybki czas realizacji, możliwość realizacji połówkowej czy brak sezonowości prac montażowych.

Więcej szczególnych informacji dotyczących systemu optemPLATE znajduje się w zakładce: optemPLATE – prefabrykowane konstrukcje z blach falistych.