Projekty wielobranżowe

Projekty wielobranżowe mają na celu zwiększenie efektywności i opłacalności inwestycji budowlanych poprzez zapewnienie współdziałania przedstawicieli różnych branż w projektowaniu. Podczas sporządzania projektu wielobranżowego ukierunkowani jesteśmy na optymalizowanie inżynierskie. W tym celu dokonujemy uzgodnień branżowych ze specjalistami z zakresu konstrukcji i technologii, związanych z zamierzeniem budowlanym. Koordynujemy prace projektowe w obszarach dotyczących inżynierii konstrukcyjnej, architektonicznej, sanitarnej, czy elektrycznej. Zapewniamy skompletowanie niezbędnej dokumentacji formalnej.

 

Projektowanie wielobranżowe w aspekcie prawa budowlanego

Projektowanie wielobranżowe to proces oparty na współpracy specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczegółowe wymogi formalne projektu budowlanego wielobranżowego precyzują przepisy prawa budowlanego. Do projektu wielobranżowego należy dołączyć opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia oraz inne dokumenty, wymagane przez przepisy odrębne. Projekt wielobranżowy zawiera opis inwestycji, a także rysunki i rzuty, które obrazują również układ instalacji w obiekcie budowlanym. Specjalizujemy się w koordynowaniu prac związanych ze sporządzaniem projektów wielobranżowych. Nasza firma w Gdańsku zapewnia kompleksową realizację projektów wielobranżowych.

 

 

Realizacje

 projekt wielobranżowy

 

projekt wielobranżowy 2