Droga wojewódzka 503, Elbląg

  

Inwestor: Gmina Miasta Elbląg

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg od placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju. Projekt technologiczny muru oporowego nr 2”.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

Galeria

 

droga-wojewodzka-503-2
droga-wojewodzka-503-1
droga-wojewodzka-503-4
droga-wojewodzka-503-3
droga-wojewodzka-503-5
droga-wojewodzka-503-6