Projekt badawczy – próba obciążenia optemARCH

 

Optem wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej przeprowadził projekt badawczy Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego. Celem badania było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optemARCH.

W ramach projektu przeprowadzono badania innowacyjnego prefabrykatu, wykonanego z betonu lekkiego ze zbrojeniem kompozytowym oraz, dla porównania, badania tradycyjnego prefabrykatu z betonu zwykłego ze zbrojeniem stalowym.

W rezultacie otrzymani znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.

 

Film