Droga ekspresowa S7 Kalsk-Miłomłyn

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano balustrady ochronne oraz prefabrykowane deski gzymsowe.

 

Obiekt WS-12:
Długość muru: 97mb
Wysokość muru: 3,5m – 9,3m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 485m2
Obiekt WS-24:
Długości murów: 6,7m – 11,5m
Wysokości murów: 6,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 126m2

Obiekt WS-27:

Długości murów: 15,9m – 24,3m
Wysokości murów: 6,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 281m2


Obiekt DPD-7:

Długość muru: 121,7mb
Wysokości murów: 3,7m – 12,6m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 955m2

 

Galeria

 

droga-ekspresowa-s7-kalsk-2
droga-ekspresowa-s7-kalsk-1
droga-ekspresowa-s7-kalsk-4
droga-ekspresowa-s7-kalsk-3
droga-ekspresowa-s7-kalsk-6
droga-ekspresowa-s7-kalsk-5
droga-ekspresowa-s7-kalsk-7
droga-ekspresowa-s7-kalsk-8
droga-ekspresowa-s7-kalsk-9
droga-ekspresowa-s7-kalsk-10
droga-ekspresowa-s7-kalsk-11