Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie (w tym dostarczenie materiału) konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu przebudowywanej drogi krajowej nr 1 na odcinku Toruń – Włocławek.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych typu „optemBLOK”. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe „optemBLOK”, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami.

 

Galeria

 

droga-krajowa-1-torun-1
droga-krajowa-1-torun-2
droga-krajowa-1-torun-4
droga-krajowa-1-torun-3
droga-krajowa-1-torun-6
droga-krajowa-1-torun-5
droga-krajowa-1-torun-8
droga-krajowa-1-torun-7