DROGA KRAJOWA 9 RADOM-BARWINEK

 

Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica-Rzeszów i linią kolejową L-71 z podziałem na V etapów.” – mury oporowe utrzymujące nasypy drogowe przy wiadukcie WD-1 oraz WD-2″.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

Długości murów: 12,5mb – 99,1mb
Wysokości murów: 1,0m – 9,2m
Powierzchnia lica murów z bloczków: 1065m2

 

Galeria

 

droga-krajowa-9-radom-5
droga-krajowa-9-radom-4
droga-krajowa-9-radom-6
droga-krajowa-9-radom-7
droga-krajowa-9-radom-2
droga-krajowa-9-radom-1
droga-krajowa-9-radom-3