Droga powiatowa S4480, Porąbka

Droga powiatowa S4480, Porąbka

Droga powiatowa S4480, Porąbka Inwestor: Gmina Porąbka Zadanie: opracowanie projektu zamiennego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 w Porąbce. Opis: mury zaprojektowano w...
System murów oporowych optemBLOK, Ostróda

System murów oporowych optemBLOK, Ostróda

System murów oporowych optemBLOK, Ostróda Inwestor: Powiat Ostródzki i Gmina Miejska Ostróda  Zadanie: Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego Galeria Wszystkie...
System murów oporowych optemBLOK, Obwodnica Oświęcimia

System murów oporowych optemBLOK, Obwodnica Oświęcimia

System murów oporowych optemBLOK, Obwodnica Oświęcimia Inwestor: Województwo Małopolskie. Zadanie: „Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap II odcinek od km 1+020,00 do km 4+991,00 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek i mieście Oświęcim”....
Droga wojewódzka 503, Elbląg

Droga wojewódzka 503, Elbląg

Droga wojewódzka 503, Elbląg Inwestor: Gmina Miasta Elbląg Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących...
Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek

Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek

Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie (w tym dostarczenie materiału) konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu...