Droga wojewódzka 503, Elbląg

Droga wojewódzka 503, Elbląg

Droga wojewódzka 503, Elbląg Inwestor: Gmina Miasta Elbląg Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących...
Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek

Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek

Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie (w tym dostarczenie materiału) konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu...
Linia kolejowa E65

Linia kolejowa E65

Linia kolejowa E65 – LCS Ciechanów Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa...
Obwodnica Leżajska – DK 77

Obwodnica Leżajska – DK 77

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu DK Nr 77 Lipnik...
Droga powiatowa S4480, Porąbka

Droga powiatowa S4480, Porąbka

Droga powiatowa S4480, Porąbka Inwestor: Gmina Porąbka Zadanie: opracowanie projektu zamiennego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 w Porąbce. Opis: mury zaprojektowano w...