Optem > PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Projektowanie mostów to nie tylko nasz zawód, ale przede wszystkim pasja, dzięki której zawsze dążymy do optymalnych rezultatów. Nie uznajemy dotychczasowych rozwiązań technicznych za najlepsze i ostateczne. Zawsze zadajemy sobie pytanie: czy można obiekt zaprojektować lepiej i ekonomiczniej?

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów specjalizującą się w sporządzaniu szeroko rozumianej dokumentacji projektowej:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane i wykonawcze,
 • projekty technologiczne,
 • projekty zamienne,
 • projekty rozbiórek konstrukcji,
 • optymalizacje gotowych rozwiązań projektowych,
 • dokumentacje przetargowe,
 • ekspertyzy oraz przeglądy techniczne.

W naszym portfolio znajdują się obiekty o różnorodnych typach konstrukcji m.in.:

 • mosty i wiadukty z belek prefabrykowanych oraz z betonu sprężonego,
 • obiekty zespolone, podwieszane i łukowe,
 • obiekty stalowe,
 • prefabrykowane obiekty łukowe i prostokątne,
 • konstrukcje ramowe,
 • konstrukcje współpracujące z gruntem.

Wszechstronne doświadczenie w projektowaniu mostów, murów oporowych i innych konstrukcji stawia nas wśród elity projektantów. Naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem
dzielimy się z klientami, pomagając im znaleźć najlepsze rozwiązania. Oferujemy pełne doradztwo techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji.

Ściśle współpracujemy z wykonawcami m.in. przy zadaniach typu „Projektuj i buduj” dopasowując poszczególne rozwiązania do charakterystyki danej budowy. Oferujemy kompleksowe podejście do problemów – od zagadnień geotechnicznych, przez konstrukcję obiektu, do jego wyposażenia.

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się ze środowiskiem mostowców w Polsce regularnie publikując artykuły w prasie branżowej. Nasi pracownicy mieli także wkład w stworzenie „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Projekty w naszym biurze wykonywane są przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania MES. Umożliwia ono bezpieczne i jednocześnie ekonomiczne zaprojektowanie obiektów inżynierskich. Dzięki szczegółowej wiedzy o pracy konstrukcji jesteśmy w stanie w znacznym stopniu optymalizować obiekty pod kątem zużycia materiałów lub technologii wykonania. W codziennej pracy wykorzystujemy oprogramowanie inżynierskie: Midas Civil, Autodesk Robot Structural Analysis PRO, Midas GTX, GGU Stability czy GGU Consolidate. Kilkukrotnie nasze uwagi przyczyniły się do rozwoju wspomnianego oprogramowania.