PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Projektowanie mostów to nie tylko nasz zawód, ale przede wszystkim pasja, dzięki której zawsze dążymy do optymalnych rezultatów. Nie uznajemy dotychczasowych rozwiązań technicznych za najlepsze i ostateczne. Zawsze zadajemy sobie pytanie: czy można obiekt zaprojektować lepiej i ekonomiczniej?

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów specjalizującą się w sporządzaniu szeroko rozumianej dokumentacji projektowej:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane i wykonawcze,
 • projekty technologiczne,
 • projekty zamienne,
 • projekty rozbiórek konstrukcji,
 • optymalizacje gotowych rozwiązań projektowych,
 • dokumentacje przetargowe,
 • ekspertyzy oraz przeglądy techniczne.

W naszym portfolio znajdują się obiekty o różnorodnych typach konstrukcji m.in.:

 • mosty i wiadukty z belek prefabrykowanych oraz z betonu sprężonego,
 • obiekty zespolone, podwieszane i łukowe,
 • obiekty stalowe,
 • prefabrykowane obiekty łukowe i prostokątne,
 • konstrukcje ramowe,
 • konstrukcje współpracujące z gruntem.

Wszechstronne doświadczenie w projektowaniu mostów, murów oporowych i innych konstrukcji stawia nas wśród elity projektantów. Naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem
dzielimy się z klientami, pomagając im znaleźć najlepsze rozwiązania. Oferujemy pełne doradztwo techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji.

Ściśle współpracujemy z wykonawcami m.in. przy zadaniach typu „Projektuj i buduj” dopasowując poszczególne rozwiązania do charakterystyki danej budowy. Oferujemy kompleksowe podejście do problemów – od zagadnień geotechnicznych, przez konstrukcję obiektu, do jego wyposażenia.

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się ze środowiskiem mostowców w Polsce regularnie publikując artykuły w prasie branżowej. Nasi pracownicy mieli także wkład w stworzenie „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Projekty w naszym biurze wykonywane są przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania MES. Umożliwia ono bezpieczne i jednocześnie ekonomiczne zaprojektowanie obiektów inżynierskich. Dzięki szczegółowej wiedzy o pracy konstrukcji jesteśmy w stanie w znacznym stopniu optymalizować obiekty pod kątem zużycia materiałów lub technologii wykonania. W codziennej pracy wykorzystujemy oprogramowanie inżynierskie: Midas Civil, Autodesk Robot Structural Analysis PRO, Midas GTX, GGU Stability czy GGU Consolidate. Kilkukrotnie nasze uwagi przyczyniły się do rozwoju wspomnianego oprogramowania.