PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE

Jakość realizacji zależy od jakości projektowania

OPTEM jest firmą projektowo–wykonawczą z wieloletnim doświadczeniem. W skład Biura Projektowego OPTEM, obok Pracowni Mostowej, Pracowni Drogowej oraz Pracowni Kubaturowej, wchodzi Pracownia Geotechniczna, która realizuje projekty geotechniczne na najwyższym poziomie. Pracownia Geotechniczna proponuje rozwiązania podnoszące efektywność i bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych na wszystkich etapach ich powstawania i eksploatacji.

Pracownia geotechniczna zajmuje się m. In.:

  • analizą współpracy fundamentów pośrednich obiektów mostowych z podłożem gruntowym,
  • analizą stateczności skarp i murów oporowych,
  • optymalizacją sposobu posadowienia obiektów mostowych,
  • analizą możliwości oraz projektami posadowienia obiektów kubaturowych,
  • projektami budowlanymi, wykonawczymi, technologicznymi oraz optymalizacją obudów wykopów głębokich, umocnień skarp oraz wzmocnień nasypów,
  • projektami geotechnicznymi wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypy drogowe (grunt zbrojony, konsolidacja, wymiany gruntu).

Współuczestniczymy we wszystkich stadiach realizacji: koncepcyjnym, projektowym i wykonawczym.