Trasa Łagiewnicka, Kraków

Zadanie: Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Projekt: Most M-11a.

Inwestor: Prezydent miasta Krakowa.

Galeria