S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe

Zadanie: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe.

Projekt: Przejście górne dla zwierząt dużych nad S5 w km 6+009,90.

Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Odział w Poznaniu.

Galeria