Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu DK Nr 77 Lipnik – Przemyśl. Odcinek od km 91+350 do km 94+968 – Mury oporowe na dojazdach do obiektu WD-1”.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

Galeria