Most z blach falistych w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski

Zadanie: Przebudowa mostu drewnianego na rzece Korytnica.

Projekt: Obiekt mostowy na drodze pożarowej.

Inwestor: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski.

Galeria

Film