Linia kolejowa E65 – LCS Ciechanów

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania: „Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa Wschodnia-Działdowo-Gdynia. LCS Ciechanów.” – mury oporowe utrzymujące nasypy drogowe przy czterech wiaduktach nad linią kolejową.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.

Galeria