Droga ekspresowa S7 Kalsk-Miłomłyn

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami, na których zamocowano balustrady ochronne oraz prefabrykowane deski gzymsowe.

Obiekt WS-12:

Długość muru: 97mb
Wysokość muru: 3,5m – 9,3m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 485m2

Obiekt WS-27:

Długości murów: 15,9m – 24,3m
Wysokości murów: 6,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 281m2

Obiekt WS-24:

Długości murów: 6,7m – 11,5m
Wysokości murów: 6,8m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 126m2

Obiekt DPD-7:

Długość muru: 121,7mb
Wysokości murów: 3,7m – 12,6m
Powierzchnia lica muru z bloczków: 955m2

Galeria