Zalety ścian z bloczków oporowych

ZALETY ŚCIAN Z BLOCZKÓW OPOROWYCH

System ścian oporowych optemBLOK jest produktem przeznaczonym do budowy obiektów budownictwa infrastrukturalnego. System został opracowany przez Pracownię Mostową OPTEM.

Głównymi zaletami systemu optemBLOK są łatwy i szybki montaż oraz duża dowolność w kształtowaniu geometrii w pionie i poziomie. Stosowanie się do zaleceń dotyczących technologii wznoszenia murów oporowych gwarantuje estetyczny, bezawaryjny i ekonomiczny sukces przedsięwzięcia.

W OPTEM projektujemy, wykonujemy, wyceniamy i dostarczamy mury oporowe z gruntu zbrojonego. Zawsze pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb Klienta. W Pracowni Geotechnicznej wykonujemy koncepcje, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, technologiczne i wszelkiego rodzaju projekty zamienne.

Więcej informacji o systemie optemBLOK znajduje się na stronie www