Przygotowanie projektu budowlanego

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany powinien być przygotowywany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, ponieważ to projektant odpowiada za sporządzenie projektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Projekt budowlany powinien być także dostosowany do specyfiki obiektu oraz do stopnia skomplikowania koniecznych do wykonania robót budowlanych. Ponadto projekt budowlany jest przygotowywany i wykonywany zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również innymi przepisami, na przykład środowiskowymi czy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, jeśli są one wymagane.

Projekt budowlany jest projektem, który z reguły składa się wraz z pozwoleniem na budowę inwestycji. Zakres projektu może być różny. Wszystko zależy od tego, czego dotyczy inwestycja.

Jeśli chcesz zlecić przygotowanie projektu budowlanego i innych zadań doświadczonej na rynku budownictwa firmie, skontaktuj się z OPTEM. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować usługi na najwyższym poziomie.