Projekt budowlany a projekt wykonawczy

Projekt budowlany jest projektem, który z reguły składa się wraz z pozwoleniem na budowę inwestycji. Sporządzają go projektanci posiadający uprawnienia w różnych specjalnościach. Sam zakres projektu może być różny, ponieważ wszystko zależy od tego, czego dotyczy inwestycja.

Projekt budowlany ukazuje na przykład rozwiązania architektoniczno-budowlane wraz z zagospodarowaniem działki, a projekt wykonawczy to szczegółowy i uściślony spis rozwiązań dla projektu budowlanego, zawierający dyspozycje techniczne dla wykonawców inwestycji.

Projekt wykonawczy sporządzany jest w celu dookreślenia szczegółów budowy obiektu. Zawartych jest w nim sporo informacji, dzięki którym minimalizuje się ryzyko popełnienia błędów przez wykonawców prac budowlanych. Sama dokumentacja techniczna zawiera rysunki z opisami, które dotyczą rozwiązań konstrukcyjnych i rozwiązań materiałowych, detali architektury czy instalacji, innymi słowy – elementów, które nie znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w projekcie budowlanym.

Wyczerpujący zakres sporządzania projektów budowlanych i wykonawczych (technicznych) regulują odpowiednie przepisy prawa.