OptemBLOK przy budowie wiaduktu Biskupia Górka

W ramach rozbudowy Traktu św. Wojciecha w Gdańsku został zbudowany nowy wiadukt Biskupia Górka. W ramach prac wykorzystano mury oporowe z bloczków drobnowymiarowych w systemie optemBLOK.

Zastosowanie murów oporowych w systemie optemBLOK oraz ściany tymczasowej z gruntu zbrojonego umożliwiło etapowanie robót, a także przyczyniło się do ograniczenia robót ziemnych związanych z wykonywaniem skarp. Łatwość montażu, dowolność w kształtowaniu murów w planie oraz w rozwinięciu wpłynęły m.in. na skrócenie czasu wykonywania robót. Potrzebny do budowy murów sprzęt ogranicza się do zagęszczarki oraz koparko-ładowarki. Elementy prefabrykowane muru układane są ręcznie. Wykonywane prace są powtarzalne, dlatego nie ma konieczności zatrudniania specjalistycznych brygad roboczych (wystarczy przeprowadzenie wstępnego przeszkolenia). Wymienione zalety systemu optemBLOK powodują, że jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku inwestycji wykonywanych w centrum miasta, jaką właśnie była budowa wiaduktu Biskupia Górka, łączącego centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową nr 91.

Więcej informacji w artykule autorstwa mgr inż. Joanny Przerwy dostępnym tutaj: MURY_OPOROWE_Z_BLOCZKOW_DROBNOWYMIAROWYCH