Kiedy należy zastosować konstrukcje oporowe?

Konstrukcja oporowa zabezpiecza drogi, wykopy, mosty, domy i inne obiekty. Są niezbędne, by zapobiec osuwaniu się gruntu, wzmocnić wybrane elementy infrastruktury. Stanowią często ważny detal małej architektury, mogą być niezwykle dekoracyjne. Są wykonywane z wielu różnych materiałów, np. kamienia, betonu i prętów.

Najczęstsze zastosowanie konstrukcji oporowych

Konstrukcje oporowe zabezpieczają i wzmacniają różnego rodzaju elementy infrastruktury. Często pełnią funkcję przyściennych filarów, np. mostów. Są niezbędnym elementem projektów w obszarze drogownictwa. Stabilizują skarpy, a także ograniczają niepożądane zajęcia pasa drogowego przez nasypy.

Są wykonywane w taki sposób, by były niezwykle wytrzymałe i trwałe, odporne na uszkodzenia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Mogą być wykorzystane w budownictwie:

  • drogowym,
  • przemysłowym,
  • rolniczym,
  • prywatnym.

Konstrukcje oporowe stosowane są najczęściej do zabezpieczenia dróg, tuneli i mostów, ale również umocnień uskoków, nasypów oraz skarp.

Mniej znane zastosowanie konstrukcji oporowych

Konstrukcje oporowe są często wykorzystywane do wznoszenia ogrodów piętrowych. Pełnią wówczas funkcje użytkowe, jeśli posesja jest terenem pochyłym lub występują na niej duże nierówności. Budowana muru oporowego ma w takiej sytuacji zapobiec osuwaniu się ziemi. Konstrukcja wytrzymuje znaczny nacisk boczny gruntu, zatrzymuje również składniki gruntowe. To doskonałe zabezpieczenie przed zapadnięciem się ziemi i erozją gleby.  

Mur oporowy doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie tarasu, skalniaka i parkingu. Mogą być ogrodzeniem działki, a także skutecznym wzmocnieniem schodów. Z uwagi na fakt, że wykonuje się je z wielu różnych materiałów, jego drugą funkcją jest funkcja dekoracyjna.