Jakie są zalety prefabrykowanych obiektów mostowych?

Prefabrykacja od lat zdobywa rynek budowlany. Elementy te znajdują zastosowanie we wznoszeniu obiektów publicznych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych, przemysłowych i innych. Dzięki tej technologii można zoptymalizować realizowane przedsięwzięcia, przy zachowaniu ich walorów estetycznych oraz użytkowych.

 

Największe korzyści wynikające z zastosowania prefabrykatów w budowie mostów

Do najważniejszych zalet wznoszenia obiektów z elementów prefabrykowanych należy szybkość realizacji przedsięwzięcia. Podzespoły te doskonale ze sobą współpracują i są ze sobą spójne. Dzięki temu można zapewnić optymalne zużycie materiałowe. Prefabrykaty te są niezwykle wytrzymałe, co zapewnia wysoka jakość użytego do ich produkcji betonu.

Prefabrykowane konstrukcje mostowe doskonale sprawdzają się w przypadku mostów betonowych, drewnianych i stalowych. Dzięki nim montaż konstrukcji jest znacznie prostszy i szybszy. Poszczególne elementy mogą być transportowane z odległych miejsc, w których je wyprodukowano. W wielu przypadkach w trakcie instalacji poszczególnych elementów nie trzeba stosować dodatkowych rusztowań ani podpór tymczasowych.

 

Co jeszcze przemawia za stosowaniem prefabrykowanych obiektów mostowych?

Prefabrykowane obiekty mostowe nie sprawiają trudności z transportem, nie trzeba korzystać z pojazdów transportu ponadnormatywnego. Indywidualne projekty pozwalają dobrać optymalne elementy do danego przedsięwzięcia. Dzięki odpowiednio dobranym elementom można wznieść wiadukty, mosty drogowe i kolejowe, kładki oraz przejścia. Łatwiej z nimi zorganizować roboty budowlane, co równie przekłada się na zmniejszenie kosztów inwestycji.  

Konstrukcje z prefabrykatów mogą być dowolnie modyfikowane, z założeniem zachowania zaprojektowanych promieni łuków.