Co powinien zawierać projekt rozbiórki budynku?

Rozbiórka wielu obiektów budowlanych wymaga specjalnego zezwolenia. W pewnych przypadkach, wraz z wnioskiem o jego wydanie, istnieje konieczność dołączenia projektu rozbiórki. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego wskazują, że jest on niezbędny „w zależności od potrzeb”. Sprawdź, kiedy jest on potrzebny!

 

Najważniejsze elementy projektu rozbiórki obiektu

Rozbiórka budynków to proces obejmujący wiele czynności. Są one określone przepisami prawa budowlanego, zdarza się, że wymagają odpowiedniego projektu. Jest on dokumentem, w którym powinny się znaleźć:

  • opis techniczny – zamieszcza się w nim informacje o lokalizacji i stanie technicznym obiektu, charakterystyce organizacji prac rozbiórkowych, planie prac i transportu, a także dokumentację fotograficzną,
  • inwentaryzacja – zestawienie wszystkich instalacji, a także rzutów piwnicy oraz elewacji, powierzchni i wysokości,
  • część graficzna – szkice powinny prezentować zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się budynek, ustalenie np. wjazdu,
  • główny projekt – obejmuje wszystkie sieci oraz informacje dotyczące rozbiórki instalacji wodnej.

Plan rozbiórki obiektu powinien także obejmować stronę tytułową, kopię mapy sytuacyjno – wysokościowej, niezbędną dokumentację fotograficzną. Decydując się na takie przedsięwzięcie, warto skorzystać z usług doświadczonej firmy, np. naszego biura projektowego z Gdańska.

 

Kiedy trzeba opracować projekt rozbiórki?

Projekt rozbiórki budynku jest konieczny, gdy wynika to z jego wielkości, lokalizacji, rodzaju konstrukcji oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Trzeba go opracować, gdy budynek posiada skomplikowaną konstrukcję, a także wspólną ścianę z innym obiektem. Nie trzeba go przygotowywać, gdy budowla jest niższa niż 8 metrów i nie jest zabytkiem.