Zagadnienie stateczności ogólnej konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego.

Jest to jeden z warunków stanów granicznych nośności i należy podchodzić do niego z równą uwagą jak do pozostałych warunków SGN. Wpływ na możliwość wystąpienia utraty stateczności ogólnej konstrukcji ma nie tylko grunt występujący w poziomie posadowienia, ale również ten zalegający niżej. Co za tym idzie – należy zawsze wykonywać badania podłoża gruntowego do odpowiedniej głębokości, w zależności od geometrii konstrukcji i schematu jej obciążeni. Niekiedy projektanci murów oporowych nakładają jedynie wymóg sztywności podłoża gruntowego, podając go w formie minimalnej wartości modułu wtórnego (np. E2> 50 MPa), mierzonego przy pomocy płyty dynamicznej. Jest to warunek konieczny (głównie ze względów wykonawczych), lecz niewystarczający. Jego spełnienie nie świadczy o braku występowania gruntów słabonośnych poniżej wierzchnich, zagęszczonych warstw podłoża. Również projektując nasyp drogowy lub przyczółek mostowy, projektant powinien sprawdzić jego stateczność ogólną. Zdarzają się nasypy drogowe, których stateczności ogólnej nie sprawdzano, zakładając, że odpowiednie pochylenie skarp nasypu świadczy o całkowitej poprawności rozwiązania technicznego.

Więcej informacji w artykule autorstwa mgr inż. Michała Kościelskiego mgr inż. Piotra Kieliszczyka,

dostępnym tutaj:

ZAGADNIENIA_STATECZNOŚCI_OGÓLNEJ_KONTRUKCJI_OPOROWEJ_Z_GRUNTU_ZBROJNEGO