System ogrodzeń ochronno-naprowadzających optemFROG

System optemFROG stosowany jest w budownictwie inżynieryjnym z przeznaczeniem do wykonywania wygrodzeń jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się płazów i pozostałych małych zwierząt w czasie migracji w obrębie drogi i ich naprowadzenie na przejścia dla zwierząt.

Prefabrykaty optemFROG wykonane są z betonu niezbrojonego o klasie wytrzymałości C30/37, wodoszczelności W8, mrozoodporności F150 i nasiąkliwości betonu ≤ 5,0%. Produkcja płotków jest w pełni automatyczna, co umożliwia wytworzenie znacznej liczby elementów w krótkim czasie. Prefabrykowane płotki betonowe są dużo skuteczniejszym rozwiązaniem w zakresie ochrony migrujących zwierząt aniżeli systemy ogrodzeń stalowych lub z tworzywa sztucznego. Betonowe ogrodzenia są znacznie trwalsze i stabilniejsze niż systemy wykonane z innych materiałów, które ze względu na niewielką grubość mogą łatwo ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Płotki herpetologiczne w systemie optemFROG są odporne na różne uszkodzenia dzięki dużej wytrzymałości, sztywnemu połączeniu na pióro-wpust i łącznikom.

Wykonany przez firmę Optem realizacje z użyciem systemu OptemFROG przyczyniły się do ustabilizowania wielkości populacji płazów na tym terenie, zachowania ciągów migracyjnych dla wielu innych, małych zwierząt oraz poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi.

Więcej informacji w artykule autorstwa mgr inż. Sebastiana Majdy, dostępnym tutaj:

SYSTEM_OGRODZEŃ_OPTEMFROG