Prefabrykacja w ekologii

prefabrykacjaPrefabrykacja już dawno wkroczyła wielkimi krokami w sferę ochrony środowiska i ma swój udział w ochronie dziko żyjących zwierząt. 

Dotyczy to nie tylko budowanych w oparciu o prefabrykaty łukowe w technologii optemARCH, robiących wrażenie na każdym użytkowniku drogi ekspresowej czy autostrady, przejść dla zwierząt dużych ale także mniej spektakularne a równie skuteczne rozwiązania w postaci zabezpieczeń herpetologicznych optemFROG.

Ogrodzenia tego typu spełniają dwie funkcje,  zatrzymując przemieszczające się płazy i zmieniając kierunek ich ruchu, naprowadzają je jednocześnie na miejsca, gdzie mogą skuteczne i bezpieczne przekroczyć drogę. Szereg wymogów jakie muszą spełniać te zabezpieczenia, wpływają właśnie na ich skuteczność:

  • wysokość ogrodzenia zalecana >50 cm (optemFROG 60 cm); 
  • odgięcie górnej krawędzi, „daszek” zalecane 10 cm (optemFROG 15 cm); 
  • osadzenie płotka poniżej powierzchni gruntu, zapewniające szczelność, zalecane 20 cm; w przypadku prefabrykowanych elementów betonowych, ich ciężar i sposób posadowienia oraz szerokość podstawy elementu wraz z bieżnią, uniemożliwia podkopanie się;
  • wielkość oczek siatki – bez względu na ich rozmiar, nie należy stosować takich wygrodzeń w odległości mniejszej niż 500 m od miejsc rozrodu płazów; 
  • ograniczenie możliwości wspinania się – unikać należy stosowania materiałów ażurowych czy perforowanych, przede wszystkim siatek;
  • szczelność między elementami zapewnia stosowanie zamków;
  • aby wygrodzenia były skuteczne, muszą zabezpieczać wszystkie gatunki, na każdym etapie ich rozwoju osobniczego z uwzględnieniem ich predyspozycji fizycznych, a taką pewność dają pełne elementy prefabrykowane;
  • szybkie przemieszczanie się wzdłuż ogrodzenia umożliwia zastosowanie gładkiej powierzchni, tzw. bieżni o zalecanej szerokości 30 cm (optemFROG 30 cm)
  • wtopienie się wygrodzeń w otaczającą przyrodę, zarówno kolorystycznie – drobne porosty na prefabrykatach nadają z czasem im barwę otoczenia ale także kształtem, istnieje możliwość obsypania prefabrykatów od strony jezdni, jednocześnie tworząc rampy powrotne, umożliwiające ewentualny powrót zwierzą z biletem w jedną stronę.

System optemFROG, składający się z pełnych, betonowych, wibroprasowanych prefabrykatów, spełnia wszystkie te wymagania, przy jednocześnie nieporównywalnie większej trwałości i odporności na uszkodzenia, w porównaniu z konstrukcjami lekkimi.