optemPLATE – PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE Z BLACH FALISTYCH

System prefabrykowanych konstrukcji z blach falistych optemPLATE

Optem zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem obiektów kubaturowych i mostowych.

Dla potrzeb budownictwa inżynierskiego wprowadziliśmy na rynek polski technologię optemPLATE, umożliwiającą wykonanie wiaduktów oraz mostów drogowych i kolejowych, kładek dla pieszych i rowerzystów, przejść dla zwierząt, tuneli, zbiorników retencyjnych, hangarów, bunkrów, barier akustycznych, osłon taśmociągów kopalnianych czy obudów budynków kubaturowych.

Zalety obiektów z systemem optemPLATE:

 • niski koszt realizacji w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami,
 • szybki czas realizacji,
 • możliwość realizacji połówkowej,
 • brak sezonowości prac montażowych,
 • szczelność obiektu przy zastosowaniu dodatkowej technologii Optem,
 • przejście przekrojem drogowym przez obiekt mostowy,
 • prostota projektowania,
 • zminimalizowane prace utrzymaniowe.

Elementy składowe systemu optemPLATE

W skład systemu wchodzą:

 • blachy faliste ocynkowane ogniowo,
 • kotwy, śruby i nakrętki ocynkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 1461m
 • ceowniki montażowe.

Elementy dodatkowe:

 • blacha czołowa do wykonania wieńca żelbetowego,
 • powłoka malarska z farb epoksydowo-poliuretanowych,
 • system uszczelnienia konstrukcji.

Wszystkie elementy systemu posiadają Certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1.

Łukasz Janka

kom.:  (+48) 513 073 107
e-mail: lukasz.janka@optem.pl

Standardowe kształty optemPLATE – istnieje możliwość wykonania kształtów specjalnych.