optemPLATE – PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE Z BLACH FALISTYCH

Konstrukcja z blach falistych dla mostu nad rzeką Korytnicą

Konstrukcje z blachy falistej typu optemPLATE

Mosty oraz przepusty z blach falistych są powszechnie stosowane w Polsce od ponad dwóch dekad. W 2019 roku wprowadziliśmy na rynek polski technologię konstrukcji gruntowo-powłokowych optemPLATE, umożliwiającą wykonanie drogowych i kolejowych obiektów mostowych, przejść dla zwierząt, tuneli, kładek dla pieszych i rowerzystów, a także wielu innych obiektów inżynierskich. W naszej ofercie posiadamy konstrukcje z blach falistych o różnorodnej korugacji oraz grubości blach, co gwarantuje dobór optymalnego rozwiązania.

Zalety obiektów mostowych z blach falistych:

 • niski koszt realizacji w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami,
 • szybki czas realizacji,
 • możliwość realizacji połówkowej,
 • brak sezonowości prac montażowych,
 • szczelność obiektu przy zastosowaniu dodatkowej technologii Optem,
 • przejście przekrojem drogowym przez obiekt mostowy,
 • prostota projektowania,
 • zminimalizowane prace utrzymaniowe.

Zastosowanie przepustów z blach falistych przy przebudowie istniejących obiektów – relining

Relining polegający na wsunięciu w istniejący obiekt mostowy konstrukcji z blach falistych jest bardzo popularny przy przebudowach obiektów mostowych. Przestrzeń pomiędzy starym ustrojem nośnym, a blachą falistą jest wypełniana mieszanką betonową o odpowiedniej konsystencji. Możliwość dowolnego kształtowania przekroju poprzecznego umożliwia przeprowadzenie przebudowy obiektu bez nadmiernego zawężania światła. Relining jest bardzo korzystny w przypadku modernizacji kolejowych obiektów mostowych ze względu na brak konieczności wyłączenia ruchu na obiekcie.

Elementy składowe systemu optemPLATE

W skład systemu wchodzą:

 • blachy faliste ocynkowane ogniowo,
 • kotwy, śruby i nakrętki ocynkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 1461,
 • ceowniki montażowe (w przypadku konstrukcji o otwartym przekroju poprzecznym).

Elementy dodatkowe:

 • blacha czołowa ułatwiająca wykonanie wieńca żelbetowego,
 • powłoka malarska z farb epoksydowo-poliuretanowych,
 • system uszczelnienia konstrukcji.

Wszystkie stalowe elementy systemu posiadają certyfikat CE na zgodność z normą PN-EN 1090-1.