Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja projektowa?

Niestety, budując jakąkolwiek konstrukcję trzeba liczyć się nie tylko z pracami budowlanymi, ale też wieloma czynnościami administracyjnymi. Już na samym początku inwestycji, przed rozpoczęciem budowy, do urzędu trzeba złożyć odpowiednią dokumentację projektową. Co dokładnie powinna ona zawierać?

 

Co wchodzi w skład dokumentacji projektowej?

Dokumentacja projektowa to zbiór informacji dotyczących planowanych prac budowlanych, takich jak wielkość, rodzaj i jego przeznaczenie. Muszą one być szczegółowo przedstawione w konkretnych elementach dokumentacji, a mianowicie w:

  • projekcie budowlanym,
  • przedmiarze robót,
  • projekcie wykonawczym,
  • ewentualnych załącznikach, na przykład rysunkach technicznych i specjalistycznych opiniach.

W dokumentacji nie może też zabraknąć odpowiednich pozwoleń, zwłaszcza pozwolenia na budowę, jeśli jest ono wymagane. Zwykle trzeba również zamieścić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Poza tym, zarówno projekt budowlany, jak i inne części dokumentacji, muszą zostać wykonane przez uprawnionego architekta.

 

Jaką formę powinna przyjąć dokumentacja projektowa?

Dokumentacja projektowa musi być podzielona na trzy główne części – architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną. Pierwsza z nich to głównie rzuty i rysunki techniczne, a druga wyliczenia i opisy niezbędne dla dokumentacji. Jak można się domyślić, część instalacyjna posiada wszelkie informacje o instalacjach montowanych w budynku. Ponadto, strona tytułowa dokumentacji musi zawierać:

  • nazwę i adres zamówienia budowlanego,
  • nazwy i kody klas, grup oraz kategorii robót budowlanych,
  • dane osoby składającej dokumentację oraz osoby/firmy sporządzającej jej konkretne elementy.

Na stronie tytułowej obowiązkowo musi znaleźć się też spis treści.