Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich Zadanie: Obiekt inżynierski na projektowanej obwodnicy miejscowości Zaleskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica Województwa. Projekt: Obiekt w km 1+640. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w...
LK16 Ozorków-Łęczyca

LK16 Ozorków-Łęczyca

LK16 Ozorków-Łęczyca Zadanie: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska –...
Modernizacja linii kolejowej E20, Kutno

Modernizacja linii kolejowej E20, Kutno

Modernizacja linii kolejowej E20, Kutno Zadanie: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze. Projekt: Rozbiórka i budowa mostu w km 267,333. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe...