Modernizacja Linii Obwodowej, Warszawa

Modernizacja Linii Obwodowej, Warszawa

Modernizacja Linii Obwodowej, Warszawa Zadanie: Modernizacja Linii Obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) L20: Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga km 4+350 do km 8+245. Projekt: Projekt Technologiczny...
Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe

Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe

S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe Zadanie: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe. Projekt: Przejście górne dla zwierząt dużych nad S5 w km 6+009,90. Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg...
Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich Zadanie: Obiekt inżynierski na projektowanej obwodnicy miejscowości Zaleskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica Województwa. Projekt: Obiekt w km 1+640. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w...
Trasa Łagiewnicka, Kraków

Trasa Łagiewnicka, Kraków

Trasa Łagiewnicka, Kraków Zadanie: Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie....