Obiekty mostowe


Optem > Projekty > Obiekty mostowe

S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2

S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2

S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2 Zadanie: Budowa Drogi Ekspresowej S7 na odcinku Nidzica-Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818. Projekt: Przejście ekologiczne PE-1.1 w km 43+452,00. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w...
Modernizacja Linii Obwodowej, Warszawa

Modernizacja Linii Obwodowej, Warszawa

Modernizacja Linii Obwodowej, Warszawa Zadanie: Modernizacja Linii Obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) L20: Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga km 4+350 do km 8+245. Projekt: Projekt Technologiczny...
Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe

Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe

S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe Zadanie: Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Kościan Południe. Projekt: Przejście górne dla zwierząt dużych nad S5 w km 6+009,90. Inwestor: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg...
Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich Zadanie: Obiekt inżynierski na projektowanej obwodnicy miejscowości Zaleskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica Województwa. Projekt: Obiekt w km 1+640. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w...