Obiekty mostowe


Optem > Projekty > Obiekty mostowe

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich Zadanie: Obiekt inżynierski na projektowanej obwodnicy miejscowości Zaleskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica Województwa. Projekt: Obiekt w km 1+640. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w...
Trasa Łagiewnicka, Kraków

Trasa Łagiewnicka, Kraków

Trasa Łagiewnicka, Kraków Zadanie: Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie....
Most w Adamowie

Most w Adamowie

Most Adamów Rozwiązanie optemFRAME w realizacji modernizacji mostu w miejscowości Adamów.   Galeria Wszystkie...
S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2

S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2

S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2 Zadanie: Budowa Drogi Ekspresowej S7 na odcinku Nidzica-Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818. Projekt: Przejście ekologiczne PE-1.1 w km 43+452,00. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w...