Zespół dwóch hal magazynowych z częścią socjalno-administracyjną Magnacka Park

Inwestor: MAGNACKA PARK Sp. z o.o.

Projekt architektoniczny: BASS sp. z o.o.

Zadanie: Projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej.

Galeria