System murów oporowych optemBLOK, Obwodnica Oświęcimia

Inwestor: Województwo Małopolskie.

Zadanie: „Budowa obwodnicy Oświęcimia Etap II odcinek od km 1+020,00 do km 4+991,00 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek i mieście Oświęcim”.

Galeria