S-7 Nidzica-Napierki, PE-1.1 i PE-1.2

Zadanie: Budowa Drogi Ekspresowej S7 na odcinku Nidzica-Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818.

Projekt: Przejście ekologiczne PE-1.1 w km 43+452,00.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie.

 

 

Galeria

Film