Mur oporowy – parking w Wieliczce

Inwestor: prywatny

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy parkingu w miejscowości Wieliczka.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK.

Galeria