LK 220 Olsztyn – Gutkowo

Opis zadania: Prefabrykaty ramowe, o świetle 7 m, oparto na systemowych podporach optemFRAME. Obiekt służy do przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego pod linią kolejowa nr 220. Realizacja przejścia była prowadzona w wykopie otwartym, przy całkowitym wyłączeniu linii kolejowej. Czas montażu całego obiektu zajął jedynie 2 dni.

Lokalizacja: Olsztyn

 

Galeria