LK 15 Łódź Kaliska – Zgierz

Zadanie: Budowa mostu kolejowego nad rzeką Bałutką. W ramach realizacji projektu prefabrykowany ustrój nośny został wsunięty pod tymczasową konstrukcję. Dzięki temu podczas budowy została zachowania ciągłość ruchu pociągów dla jednego z torów. W ramach kompletnego wykonania robót zostały zbudowane mury oporowe w systemie optemBLOK oraz ekologiczne przejście dla płazów.

 

Galeria