Droga wojewódzka nr 203, Obwodnica Zaleskich

Zadanie: Obiekt inżynierski na projektowanej obwodnicy miejscowości Zaleskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica Województwa.

Projekt: Obiekt w km 1+640.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Galeria