Droga powiatowa S4480, Porąbka

Inwestor: Gmina Porąbka

Zadanie: opracowanie projektu zamiennego oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego dla zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 w Porąbce.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optemBLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optemBLOK.

Galeria