Droga krajowa nr 1 Toruń – Włocławek

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie: opracowanie projektu technologicznego oraz wykonanie (w tym dostarczenie materiału) konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego przy obiektach inżynierskich w ciągu przebudowywanej drogi krajowej nr 1 na odcinku Toruń – Włocławek.

Opis: mury zaprojektowano i wykonano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych typu „optemBLOK”. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe „optemBLOK”, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została żelbetowymi gzymsami.

Galeria