Droga krajowa nr 51, Olsztyn-Olsztynek

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie

Zadanie: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych obiektów inżynierskich dla projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Olsztyn – Olsztynek od km ok. 96 do km ok. 111”.

Opis: projekt obejmuje 20 obiektów inżynierskich (wiaduktów, przejść dla zwierząt oraz przejazdów gospodarczych) w tym estakadę w ciągu drogi głównej o długości 440,4m.

Typy zaprojektowanych konstrukcji:

  • prefabrykowane żelbetowe typu ABM i stalowe z blach falistych,
  • prefabrykowane belkowe z elementów sprężonych typu Kujan i Ergon,
  • zespolone stalowo-betonowe,
  • żelbetowe belkowe.

Galeria