A1 Tuszyn, odc. C węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem)

Zadanie: W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano i wykonano obiekt inżynierski służący do bezkolizyjnego przeprowadzenia migracji zwierząt dużych nad autostradą A1. Przejście dla zwierząt zaprojektowano jako obiekt czteroprzęsłowy z prefabrykowanych łuków opartych na ścianach żelbetowych. Na wlocie i wylocie obiektu zaprojektowano żelbetowe mury oporowe z oblicowaniem z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK. Obiekt wykonano w technologii tzw. połówkowej, ze względu na konieczność utrzymania ruchu na istniejącej drodze.

 

 

 

Galeria