ul. 12 lutego w Elblągu

Inwestor: Gmina Miasta Elbląg

Zadanie: opracowanie projektu oraz dostarczenie materiału dla konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego przy obiekcie usługowym na ul. 12 Lutego w Elblągu.

Opis: mury zaprojektowano w technologii gruntu zbrojonego geosyntetykami z oblicowaniem z drobnowymiarowych bloczków betonowych. Do wznoszenia ścian oporowych zastosowano prefabrykowane bloczki betonowe optem BLOK, geosiatki firmy Naue (Secugrid) oraz łączniki z tworzywa sztucznego.  Konstrukcja murów zwieńczona została prefabrykowanymi kapami gzymsowymi optem BLOK oraz balustradami.

  • Długość muru: 14,53mb
  • Wysokość muru: 0,89m-1,34m
  • Powierzchnia lica muru z bloczków: 19,6m2

Galeria