Optem > Kontakt do działów

Kontakt do działów

DZIAŁ OFERTOWANIA

Zapraszamy do składania ofert na maila: ofertowanie@optem.pl

Prefabrykowane obiekty mostowe (optemARCH, optemFRAME, optemPLATE)

Łukasz Janka
kom.:  (+48) 513 073 107
e-mail: lukasz.janka@optem.pl

Mury oporowe (optemBLOK)

Marcin Langer
kom.: +48 572 668 021
e-mail: marcin.langer@optem.pl

Ogrodzenia ochronno-naprowadzające (optemFROG)

Joanna Przerwa
kom.: +48 500 477 691
e-mail: joanna.przerwa@optem.pl

DZIAŁ PROJEKTOWANIA

Pracownia kubaturowa

kom.: +48 502 855 697
e-mail: marcin.zielinski@optem.pl

Pracownia mostowa

kom.: +48 502 856 207
e-mail: mosty@optem.pl

Pracownia geotechniczna

kom.: +48 502 855 353
e-mail: mury@optem.pl

Pracownia prefabrykowanych obiektów mostowych

kom.: +48 572 668 022
e-mail: arch@optem.pl

DZIAŁ REALIZACJI I UMÓW

Umowy

Magdalena Zariczna
Kom
.:  +48 511 137 434
E-mail: magdalena.zariczna@optem.pl

OPTEM