Kontakt do działów

DZIAŁ OFERTOWANIA

Wszystkie zapytania ofertowe prosimy kierować na – ofertowanie@optem.pl


PREFABRYKOWANE OBIEKTY MOSTOWE – optemARCH, optemPLATE, optemFRAME.

KIEROWNIK PROJEKTU

Łukasz Janka
Tel (+48) 513 073 107
Email lukasz.janka@optem.pl


MURY OPOROWE– optemBLOK,optemFROG

KOORDYNATOR SPRZEDAŻY – CAŁA POLSKA

Joanna Przerwa
Tel (+48) 500 477 691
Email joanna.przerwa@optem.pl


MENADŻER SPRZEDAŻY – REGION POŁUDNIE

Marcin Langer
Tel (+48) 572 668 021
Email marcin.langer@optem.pl


MENADŻER SPRZEDAŻY – REGION PÓŁNOC

Krzysztof Drzymała
Tel (+48) 507 246 105
Email krzysztof.drzymala@optem.pl

DZIAŁ PROJEKTOWANIA

Pracownia kubaturowa

Email kubatura@optem.pl
Tel (+48) 502 855 697

Kierownik działu

Marcin Zieliński
Tel (+48) 504 927 967
Email marcin.zielinski@optem.pl


Pracownia mostowa

Email mosty@optem.pl
Tel (+48) 502 856 207

Kierownik działu

Błażej Cackowski
Tel (+48) 502 856 207
Email blazej.cackowski@optem.pl


Pracownia geotechniczna

Email mury@optem.pl
Tel (+48) 500 254 032

Kierownik działu

Karolina Smentoch
Tel (+48) 507 246 100
Email karolina.smentoch@optem.pl


Pracownia prefabrykowanych obiektów mostowych

Email arch@optem.pl
Tel (+48) 572 668 022

Kierownik działu

Bogumiła Stryszyk
Tel (+48) 500 477 662
Email bogumila.stryszyk@optem.pl

DZIAŁ REALIZACJI I UMÓW

Kierownik Projektu

Maciej Żukowski

Tel (+48) 511 468 921
Email maciej.zukowski@optem.pl

Dyrektor Zarządzający

Magdalena Zariczna
Tel
(+48) 511 137 434
Email magdalena.zariczna@optem.pl

DZIAŁ MARKETINGU

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Anna Sobolewska – Sędłak
Tel (+48) 508 860 007
Email anna.sobolewska@optem.pl

OPTEM