Kontakt

  OPTEM S.C.
  TOMASZ KUSZNIEREWICZ, PIOTR OSSOWSKI


  ul. Grota-Roweckiego 12
  80-108 Gdańsk

  Ikona mapy

  NIP: 583-294-60-78
  REGON: 220256060

  tel.: (+48) 58 346-40-40
  fax: (+48) 58 742-10-70
  e-mail: biuro @ optem.plSkype MeT!

Droga Krajowa nr 14 - Wiadukt kolejowy

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Łodzi

Zadanie: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla projektu "Rozbudowa drogi krajowej nr 14 na odcinku od km 0+000 do km 23+300. Projekt rozbiórki i budowy wiaduktu oraz budowa tunelu dla ciągu pieszo-rowerowego w km 11+596,54 drogi głównej (km 18,479 linii kolejowej nr 15)".

Podstawowe wymiary i parametry obiektów mostowych:

Nośność obiektów: klasa k+2 wg PN-85/S-10030

Wiadukt - konstrukcja ramowa z elementów prefabrykowanych typu ABM

 • Całkowita długość: 52,79m
 • Rozpiętości przęseł: 11,5m

Tunel pieszo-rowerowy - konstrukcja ramowa z elementów prefabrykowanych typu ABM

 • Całkowita długość: 42,88m
 • Rozpiętości przęseł: 4m
projektowanie konstrukcji, optymalizacja konstrukcji, projektowanie mostów, projektowanie obiektów mostowych, projektowanie obiektów inżynierskich, obiekty inżynierskie, konstrukcje, mosty, obiekty mostowe, kładki, wiadukty, estakady, budynki, obiekty kubaturowe, mur oporowy, mury oporowe, wiaty drewniane, balkony, balkony systemowe, doradztwo techniczne, nadzór, nadzór inwestorski, domki, projekty, projektowanie, wykonanie murów oporowych, mury oporowe z gruntu zbrojonego, prefabrykowane mury oporowe, projektowanie murów oporowych